top of page
INSTRUCTORS
Nikolaos_Kourtessis_Sensei.jpg

NIKOLAOS KOURTESSIS
SENSEI

Profile_Image_Placeholder.png

JOSEPH
SENSEI

Profile_Image_Placeholder.png

PATRICK
KYOSHI SENSEI

Kallista_Senpai.jpg

KALLISTA
SENPAI

bottom of page